ConXioN Omloop van Vlaanderen op zoek naar baanposten

Baanposten gezocht! Een oproep die men steeds vaker tegenkomt, vooral de laatste jaren. Het gebrek aan vrijwilligers die zich inzetten voor onze geliefkoosde sport neemt jaar na jaar af. Het probleem krijgt zelfs zulke proporties dat het één van de grootste bedreigingen is geworden voor onze passie. Iedereen weet dat een gebrek aan baanposten leidt tot het schrappen van klassementsproeven en in extreme gevallen zelfs tot het annuleren van wedstrijden. Ook de ConXioN Omloop van Vlaanderen kampt met dit fenomeen en is nog dringend op zoek naar personen die een handje willen helpen om uw veiligheid te garanderen. Hopelijk voelt U zich geroepen...

"Langs deze weg wil ik een oproep doen of er links en rechts nog enkele personen zich geroepen voelen om nog enkele baanposten/veiligheidsposten te bemannen tijdens de ConXioN Omloop van Vlaanderen? Er zijn dit jaar meerdere mensen die hun licentie behaald hebben maar blijkbaar (nog) niet gecontacteerd werden met de vraag tot medewerking. Wie zich wil/kan vrijmaken om van de 55ste Omloop van Vlaanderen een succes te maken, geef U dan op via www.omloopvanvlaanderen.be of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.," aldus Francis.

Additional information