Tiense Veiligheidsclub stopt ermee

VAS verliest 3 rally's ...

De regionale rallysport krijgt net voor de feestdagen een harde klap toegediend. De Tiense Veiligheidsclub, die instaat voor de Rally van Linter en de Rally van Sint-Truiden, en die tevens de Rally van Hoegaarden nieuw leven wou inblazen, stopt ermee. 

Bruno Vandeput geeft meer uitleg: "Tijdens onze maandelijkse vergadering hebben wij besloten dat TVC vanaf 2015 geen deel meer zal uitmaken van de VAS en zodoende geen wedstrijden meer zal organiseren en vergunningen zal uitschrijven. Dit besluit werd genomen omdat het niet meer rendabel is om nog in te richten en er toch geen steun komt. Maar vooral wegens gezondheidsredenen van zowel mijn vader als mezelf stoppen we ermee. Om privé-redenen wens ik niet verder in te gaan op onze gezondheidsproblemen en ik hoop dan ook om hier geen gissingen over te lezen of te vernemen.

Ik wil hierbij dan ook iedereen danken die de voorbije 22 jaar op de één of andere manier betrokken was bij TVC en onze organisaties. Indien de gezondheid het toelaat zullen we in de toekomst nog wel op de één of andere wedstrijd opdagen maar voorlopig is genezen het belangrijkste. Maar dit wil wel zeggen dat de Rally van Linter, Rally van Sint-Truiden en de Rally van Hoegaarden niet meer zullen doorgaan. Ook de slaloms worden niet meer georganiseerd."  

Wij willen langs deze weg dan ook het voltallige team van TVC bedanken voor hun harde inzet gedurende de afgelopen jaren. Bedankt Bruno en zijn team! Bedankt!

Additional information