Aanmelden op uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Verifieer wachtwoord *
Email *
Verifier email *
Captcha *
Reload Captcha
Zaterdag, 16 December 2017

logo rally online

006

Nu al zes voormalige winnaars, zeven nationaliteiten, meer dan 150 deelnemers en nog enkele mooie projecten aan de gang

Op iets minder dan twee maanden voor het sluiten van de inschrijvingen voor de editie 2018 van de Legend Boucles, vallen de inschrijvingsformulieren (downloaden via www.racspa.be) met dagelijkse regelmaat binnen op de site van de organisatie. We herhalen het even, het evenement wordt dit jaar iets vroeger gehouden, op 3 en 4 februari.

Terwijl het seizoen 2017 langzaam op zijn einde loopt, tellen we al de dagen af voor dit super evenement dat traditioneel de Belgische campagne op gang trekt in de buurt van Bastogne. Op het ogenblik dat deze regels verschijnen zijn er al meer dan 150 ingeschrevenen die verzekerd zijn van een startplaatsje, ruwweg de helft dus van het maximum quota dat de organisatoren zich hebben opgelegd om te voorkomen dat ‘de slang zich in de eigen staart bijt’ door het systeem van de te rijden lussen.

“Onze trouwe deelnemers hebben niet geaarzeld om in de sloffen te schieten en zich in te schrijven”, licht Pierre Delettre toe, die nu al de laatste details aan het fijn stemmen is van het wonderlijke parcours, waar nog wat verrassingen in schuilen. ”We kunnen met vreugde vaststellen dat onze nieuwe categorie Challenger (opgelegd gemiddelde snelheid van 80 km/u) al heel wat succes kent, zowel bij de geroutineerde teams uit de Classic, die graag een versnelling hoger schakelen, zoals dat van oud-Belgisch kampioen Dirk Vermeersch en zijn Fiat 124 Spider, als van de deelnemers uit de Legend die graag een trapje lager zouden meespelen voor de zege, zoals een Eric Deflandre of Sébastien Glaude.” Een dertigtal teams in totaal verzekeren nu al het succes van deze nieuwe tussencategorie.

Ook het internationale karakter van de “Legend” wordt bevestigd door de meer dan 25% buitenlanders uit zes verschillende landen. Uiteraard zitten daar een groot deel Fransen en Nederlanders tussen, maar ook Luxemburgers, een Zwitser, Duitsers (met spektakelman Thomas Kleinwachter voor de gelegenheid op een Opel Kadett GT/E) en natuurlijk onze Britse vrienden, met een derde deelname van Paul Griffith, de winnaar van de “onverhard” Challenge in 2016. Hij wordt een ernstige outsider.

Langs Belgische zijde vinden we de namen van regionale deelnemers zoals Pierre Merche, Romuald Thirion of Geoffrey Leyon nu al op de deelnemerslijsten. En we kijken ook uit naar de terugkeer van Alexandre Leens met zijn opgepepte Austin Cooper S en de komst van “rookies” als Grégory Paisse (VW Golf Gti) of Raphaël Beaufort (Escort).

En ook al staan ze nog niet officieel ingeschreven, zijn er een aantal grote Belgische namen die ons al verzekeren present te zullen zijn begin februari. In het totaal hebben al zes voormalige laureaten de datum in hun agenda aangestipt. We vertellen u geen geheimen als we de namen noemen van Jean-Pierre Van de Wauwer met zijn “eigen gebouwde” Lancia Beta Monte-Carlo Groep 4 en zijn rivaal van toentertijd, Renaud Verreydt op de Ford Escort MKI, die in de afgelopen Condroz Rally nog aan de slag was bij de Historics. We laten alle anderen hun deelname en hun materiaal zelf bekend maken.

“Op dit ogenblik horen we veel geruchten over diverse projecten die her en der aan de gang zouden zijn”, vertelt de Ardeense organisator. “We zijn zelf in contact met meerdere Belgische en buitenlandse vedetten. We hopen nog voor de feestdagen wat namen uit onze hoge hoed te mogen toveren. Laat ons nog even de tijd om alles op orde te zetten…”

Afspraak genoteerd dus, tussen Sinterklaas en Kerstmis, voor een nieuwe update van de deelnemerslijst die steeds langer wordt. Komt er een nieuw record? Antwoord binnen minder dan twee maanden, ter gelegenheid van de traditionele persconferentie voor de rally.

Het zal niet de belangrijkste nieuwigheid worden van de Legend Boucles© in Bastogne 2018, en zeker niet de meest populaire maatregel… maar men moet ernstig blijven! Al zeer lang genieten de deelnemers in de categorie ‘Classic’ (60 km/u) van inschrijvingsvoorwaarden die men op zijn minst gezegd kan betitelen als ‘zeer aangenaam’, namelijk 1050 euro per wagen. Dat is een situatie die eenvoudig gesteld, onhoudbaar is. En dat om diverse redenen…

“Eerst en vooral dient er gezegd te worden dat op het einde van de editie 2017 van de Legend Boucles© in Bastogne, de financiële balans…in de rode cijfers zat!”, legt Pierre Delettre, verantwoordelijke van de organiserende RAC Spa, uit. “Er zijn wellicht mensen die denken dat we, zeker met 300 wagens aan de start, een soort ‘Win For Life’ lotje hebben gewonnen. Dat is echter helemaal niet het geval! Door een onuitgegeven wedstrijd op poten te willen zetten, op een parcours dat met zekerheid behoort tot de mooiste van Europa en exclusief voorbehouden aan oude wagens, maken we onszelf het leven wat moeilijk … en worden de kosten de hoogte ingejaagd! Het verveelvoudigen van de proeven op onverhard op zondag en met een regelmatigheidsproef van onuitgegeven lengte, waardig aan de RAC Rally, het heeft allemaal zijn prijs. Een hoge prijs. En e en prijs die zelfs steeds hoger wordt. We komen tenslotte uit op een totaal van 60 baanposten per proef, met professionele baanposten (27 enkel en alleen maar voor de langste proef!) die het behoud moeten garanderen van de natuurzones van het plan ‘Natura 2000’ die wij doorkruisen, dokters, ambulances, extractieploegen, enz… Kortom, voor de Legend Boucles© in Bastogne, hanteren we eenzelfde niveau van veiligheid als voor de Rally van Ieper… en dat voor veel meer proeven (in totaal 13 verschillende!) en op een zeer specifiek terrein, wat de zaken op het vlak van organisatie alleen maar compliceert. Het is relatief simpel Als we willen dat onze winterse klassieker blijft bestaan, hebben we geen andere keuze dan het inschrijvingsgeld van de categorie ‘Classic’ te verhogen…”

Waarom zij en niemand anders? Ook hier zit er een zekere logica achter de beslissing. “Het inschrijvingsgeld van de categorie ‘Classic’ is al jaren hetzelfde gebleven, en dat terwijl de wedstrijd van één dag naar twee dagen ging”, vervolgt Pierre Delettre. “En wanneer men praat over de tweede dag, dan weet men wat dat in de Legend Boucles betekent. Het parcours dat aan de ‘Classic’ deelnemers wordt voorgesteld is nu hetzelfde als dat van de ‘Legend’, terwijl ze vroeger maar twee derden daarvan aflegden. Dat betekent dat de aanhangers van de regularity aan 60 km/u van dezelfde voordelen genieten als de anderen, te weten 100 km in een enkele proef, doorheen de bossen op zondag. Maar ook het gebruik van het tracking systeem, dat men in geen enkele andere wedstrijd vindt, en de live timing die men als app kan downloaden op de telefoon zodat iedereen de voortgang van de teams kan volgen. En dan is er nog de fleece ‘Jn-Joy’ die aan alle rijders wordt geschonken, de officiële rallyplaat in aluminium (in plaats van een simpele sticker) en de DVD die na de wedstrijd aan alle rijders en copiloten wordt toegezonden. Het inschrijvingsgeld voor de ‘Classic’ op 1050 euro laten, daar waar de ‘Legend’ 1650 euro betalen, zou gewoon niet eerlijk zijn. Er zijn wel kostenposten die minder zijn voor de ‘Classic’ dan voor de ‘Legend’, daarom werd er beslist om het inschrijvingsgeld voor deze editie 2018 van 1050 naar 1350 euro te brengen. En dat is alles bij elkaar nog zeer schappelijk als men het vergelijkt met het inschrijvingsgeld voor andere regularity wedstrijden, zij het in het noorden of het zuiden van het land, en die zeker niet het prestige genieten van de Legend Boucles.”

Twee zaken die van belang zijn dienen duidelijk te worden gesteld. Ten eerste, dit bedrag komt “BTW inbegrepen”, wat betekent dat de Belgische deelnemers de mogelijkheid hebben om het in te brengen in hun aangifte. En ten tweede: de verhoging had een lager bedrag kunnen zijn, waarna men het in 2019 opnieuw had moeten verhogen. De organiserende RAC Spa wenste dat spelletje niet te spelen en verkoos een bedrag van 1350 euro te zetten dat voor meerdere jaren kon gegarandeerd worden.

“Met de komst van Eric Chapa en Vincent Franssen in de organisatie van de Legend Boucles in Bastogne, wilden we alles in het werk stellen om de categorie ‘Classic’ in de watten te leggen”, herneemt Pierre Delettre. “Ik denk dat niemand kan klagen over het resultaat. Onze wedstrijd geniet van steeds meer prestige, getuige de zondag, die duur kost aan de organisatie, met een passage door semi-beschermd gebied. Als we nog lang de deze ‘Goodwood Revival van de Historic Rally’ wilden behouden, dan moesten we de inschrijvingsgelden evenwichtiger maken. Dat is nu gebeurd.”

De RAC Spa blijft uiteraard ter beschikking voor ieder die bijkomende inlichtingen wil verkrijgen rond deze materie.

 

Aanpassing coëfficiënten

Ook worden de coëfficiënten herzien, in functie van de homologatiedatum van de voertuigen. Met het oog op het sportieve evenwicht, en om de oudere wagens niet te veel voordeel te geven, en om discussies omtrent bouwjaar en homologatie uit te sluiten, heeft het comité der wijzen volgende indeling vastgelegd:

Voor de wagens van leeftijdscategorie 1 gehomologeerd voor 31 december 1961: 0,95
Voor de wagens van leeftijdscategorie 4 gehomologeerd tussen 1 december 1982 en 21 december 1986: 1,05
Voor vierwielaangedreven wagens met meer dan 2000cc motorinhoud: een bijkomende correctie van 1,1
Voor vierwielaangedreven wagens met minder dan 2000cc motorinhoud: geen correctie.
Voor de wagens van leeftijdscategorie 2 en 3 gehomologeerd tussen 1 januari 1962 en 31 december 1981: geen bijkomende correctie.

Deze ingreep zou de berekeningen moeten vereenvoudigen.

Grote nieuwigheid is een nieuwe klasse
‘Legend’, ‘Classic’… en dan nu ‘Challenger’

Het wordt één van de belangrijkste nieuwigheden van deze uitgave 2018 van de “Legend Boucles in Bastogne” ©. Naast de vertrouwde categorieën van ‘Legend’ en ‘Classic’, besliste de RAC Spa om nog een derde categorie boven de doopvont te houden, de ‘Challenger’.

“Het was niet onze bedoeling om zoals de gekende Franse presentator Jacques Martin een spelletje te spelen waarbij alle kindjes uiteindelijk hebben gewonnen”, bekent organisator Pierre Delettre. “Maar sinds de invoering van de ‘Target Time’ binnen de ‘Legend’ laten sommige deelnemers het hoofd hangen, omdat ze beseffen dat het onmogelijk is om op een resultaat te hopen tegenover jongens als een Thierry Neuville, om maar iemand te noemen. En tegelijk hoorden we dat verschillende rijders vonden dat hun gemiddelde te laag was in de categorie ‘Classic’ (60 km/u). Met het creëren van deze nieuwe categorie ‘Challenger’, hopen we dat we een groter aantal deelnemers tevredenstellen. Er zijn nu teams die de mogelijkheid zullen krijgen om te gaan voor een overwinning in het algemene klassement, en anderen die kunnen dan eindelijk het tempo wat verhogen zonder dat ze zich hoeven te meten met de referenties in de ‘Legend’. In eerste instantie zal het zeker niet de categorie worden met het grootst aantal deelnemers aan de start, maar ze heeft wel een bestaansreden en we denken dat het zeer snel zal evolueren…”

Vanuit sportief oogpunt herneemt de nieuwe categorie ‘Challenger’ de spelregels van de vroegere ‘Legend’ … “Het gemiddelde zal inderdaad 80 km/u worden, ongeacht de regelmatigheidsproef”, vervolgt Pierre Delettre. “En bovendien zal slechts één enkele tijd in rekening worden genomen: die aan de Flying Finish. Er worden dus geen tussentijden opgenomen. Het systeem voor tijdswaarneming zal identiek zijn aan dat van de ‘Legend’, en de deelnemers aan ‘Challenger’ zullen dan ook de start nemen onmiddellijk na de wagens van de categorie ‘Legend’. Het inschrijvingsgeld zal gelijk zijn aan dat van onze koninginnenklasse.”

Het verschijnen van de nieuwe categorie ‘Challenger’ heeft ook als doel om een oplossing te beiden aan een probleem van een meer “structurele” orde. In de editie 2017 van de Legend Boucles in Bastogne©, bestond twee derde van het deelnemersveld uit ‘Classic’ en één derde uit ‘Legend’. Een onevenwicht dat de organisatie graag wilde recht trekken om te vermijden dat “de slang in zijn eigen staart zou bijten”. Daarmee wordt bedoeld dat de eerste ‘Legend’ deelnemers de laatste concurrenten van de ‘Classic’ zouden inhalen op de proeven van de zaterdag.

Wat er ook gebeurt, op het podium in Bastogne zullen de toeschouwers op zondagmiddag kunnen applaudisseren voor de allereerste winnaars van deze nieuwe categorie ‘Challenger’ die zeer snel in kracht zal winnen en zijn adelbrieven zal verzamelen…

4de plaats Legend Boucles Bastogne
5de plaats Rally van Haspengouw 

Voor het team rond Guino Kenis kondigt het seizoen 2017 zich druk aan. "Mijn hoofddoel dit jaar ligt bij het BRC-kampioenschap waar we met de Mini RRC op regelmaat zo hoog mogelijk willen eindigen. Naast de BK-campagne gingen we de week voor de Haspengouw Rally gaan 'warmrijden' in de Legend Boucles de Bastogne en staat eind augustus de Short Rally van Kasterlee op het programma, een thuiswedstrijd en de ideale gelegenheid om in het ritme te komen voor de tweede seizoenshelft. Daarenboven staan nog 2 extra zware uitdagingen op het menu met deelnames aan de Sardeigne Historic Rally & de RAC Historic Rally. Naast het sportieve programma gaan we met het organiseren van onze eigen Kempen Rally midden december dit jaar een extra uitdaging aan... Kortom, genoeg uitdagingen om het beste van onszelf te geven", aldus Guino.

De daad werd onmiddellijk bij het woord gevoegd door tijdens de Legend Boucles de Bastogne meteen uit te pakken met een knalprestatie. Guino, bijgestaan door nieuwe navigator Bjorn Vanoverschelde, pakte op de eerste klassementsproef meteen uit met een 6de tijd algemeen, tussen het Escort- en Porsche-geweld. Achttien klassementsproeven later reed het G&A Racing Team als vierde over het eindpodium. Navigator Bjorn doet zijn relaas: "Het team van G&A Racing leverde schitterend werk, want de historic-BMW draaide als een Zwitser uurwerk. Het gaf Guino en mezelf de kans om ons 100% te concentreren op de klassementsproeven. Behoudens een testdag waren het onze eerste wedstrijdkilometers samen in de wagen. Dit resultaat geeft je als team een enorme boost voor de rest van het seizoen, al beseffen we heel goed dat bij de start van elke nieuwe wedstrijd de tellers opnieuw op nul staan."

Lang nagenieten zat er voor het team niet in, want een week later stond immers de eerste manche van het Belgisch kampioenschap op het programma. De karavaan streek neer in de omgeving van Landen om 12 klassementsproeven af te werken over de typische Haspengouwse betonwegen die door de regen van de week voordien omgetoverd werden naar ijspistes. "Een verkeerde bandenkeuze deed ons tijdens de eerste doortocht over de klassementsproeven tijd verliezen en het vertrouwen kwam er niet. We hielden echter het hoofd koel, lieten ons niet verrassen door de vele valstrikken met het kampioenschap in het achterhoofd en nestelden ons op een vijfde plaats terwijl concullega's de velden gingen opzoeken en tijd verloren. Tijdens de daaropvolgende servicebeurt analyseerden we de klassementsproeven om het vertrouwen terug te winnen en de vijfde plaats niet meer uit handen te geven. We dreven het tempo op, de chrono's volgden en het verschil met de toppers - die met hun R5 wagens intrinsiek sneller zijn - verkleinden we met een halve seconde ten opzichte van vorig seizoen. Dit in combinatie met belangrijke kampioenschapspunten geeft ons vertrouwen voor de rest van het seizoen."

Volgende afspraak op 17 en 18 maart tijdens de Herock Spa Rally, tweede manche van het Belgisch kampioenschap.

18 proeven op 18 winnen, en niet alleen snel zijn, maar ook nog eens spectaculair: dat is de samenvatting van de Legend Boucles van Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul. Het duo wist alle valstrikken te vermijden en Thierry Neuville won zo voor de eerste keer de Legend Boucles, Gilsoul voor de tweede keer. De 59ste editie van de historische proef kende een gigantische volkstoeloop, niet in het minst door de aanwezigheid van de vicewereldkampioenen.

“Ik heb een fantastisch weekend achter de rug,” glunderde de rijder van de erg mooie Porsche Carrera RS N°5. “We hebben echt genoten van de auto en ik hoop dat we voor het nodige spektakel hebben gezorgd. We hebben gedomineerd, maar dat is normaal als je drie tot vier dagen per week in een rallyauto zit. Ik heb bovendien kunnen vaststellen dat de rallysport in België uiterst populair is en blijft, met bij momenten echt heel erg veel volk langs de proeven. Indrukwekkend.”

Thierry was onder meer de meerdere van zijn eigen teambaas, met name uittredende winnaar, Bernard Munster, die in de einduitslag 406,26 punten dient toe te geven of meer dan 6min45. “Ik heb hem voorgesteld om van schoenen te wisselen,” lachte de winnaar nog.

“We hebben er inderdaad enorm van genoten,” vertelde ook Nicolas Gilsoul. “Ik had de Boucles al eerder gewonnen met Bruno Thiry, maar met Thierry heeft het toch iets bijzonder. Het parcours op zondag was een WK waardig.”

Misschien breken Neuville en Gilsoul zo wel de ban… “Natuurlijk verandert deze zege niets aan onze aanpak voor de volgende WK rally, in Mexico, maar slecht is het niet. Ik wil alle wedstrijden winnen, met Thierry,” besloot de corijder.

Tweede, aan de zijde van zijn 18-jarige zoon Grégoire, toonde Bernard Munster zich ook heel gelukkig. Het leek wel of hij had voor een tweede maal de Legend Boucles gewonnen: “Tweede achter Thierry, die ook met een wagen van het team BMA rijdt, dat is een droom. Ik ben erg onder de indruk en ik denk dat het voor ons team heel belangrijk is. Thierry was op zich untouchable, hij reed op een andere planeet. Ik had nooit aan deze verschillen gedacht, hij is erg, erg sterk.”

De eerste Ford Escort was die van Patrick Snijers, die ook glunderde. “De Porsche 911 was een klasse te sterk en ik kon er niet bij. Ik heb me wel fantastisch geamuseerd, met prachtige proeven. Ik ben een tevreden man.”

Maar misschien was Guino Kenis wel de meest blije man van het gezelschap. Hij verbaasde vriend en vijand met een onwaarschijnlijk mooie vierde plek, in een BMW 2002 Tii met 180 paarden: “Voor mij is het de mooiste rally van het jaar, met een top parcours, een schitterende auto, een droom van een corijder, een super ambiance en een droomresultaat. Ik ben er volgend seizoen weer bij.”

De Duitstalige Belg en de drie Vlamingen zorgden er voor dat we de eerste Franstalige rijder op de vijfde plek moesten zoeken, met name Luikenaar Romain Delhez in een Opel Manta Transeurope. Brusselaar Fred Bouvy werd zesde, al had de versnellingsbak van zijn Porsche wel roet in het eten gegooid. “Zonder die problemen met de derde en vierde versnelling rijden we voor het podium.”

De Nederlander Bas Jansen, werd knap zevende in zijn Ford MKI, en meteen eerste buitenlander, voor de Fransman Jean-François Mourgues (Ford, 8ste), de man van de streek Fred Caprasse en de Brit Tim Pearcey.

De tweede dag van de Boucles was een succes, maar niet voor Marc Timmers (koprol in de KP14 van 37,5 km toen hij streed voor het podium) en François Duval (die zijn Escort stuk reed in een chicane van de KP Mandarine). Noteren we nog de 11de plek van de Volvo van Sébastien Glaude, de 12de van Guillaume Mondron, de 13de van de Peugeot 504 V6 van Benoît Galand, de 16de van Renaud Verreydt en de 18de van Larry Cols, bij zijn comeback na 9 jaar afwezigheid.

“Het was niet makkelijk in het begin, maar ik heb genoten van de proeven op onverhard op zondag,” aldus de zoon van « Didi ». “Ik heb wat leuke tijden neergezet en zonder de gunstige coëfficiënt voor de oudere wagens, had ik zeker nog wat plaatsen gewonnen.”

Dat is alles voor een schitterende 59ste editie van de Legend Boucles, met een naam op de erelijst die daar zeker niet zal misstaan.

Uitslag Legend Boucles (onder voorbehoud): 1. Neuville-Gilsoul (Porsche Carrera RS Gr.4) 1724,20 points ; 2. Munster-Munster (Porsche Carrera RS Gr.4) à 406,26 pts ; 3. Snijers-Geeraerts (Ford Escort MKII BDA Gr.4) à 445,66 ; 4. Kenis-Vanoverschelde (BMW 2000 Ti) à 505,08 ; 5. Delhez-Bonaventure (Opel Manta Transeurope) à 722,53 ; 6. Bouvy-Hottelet (Porsche 911 SC 3.0 Gr.4) à 768,68; 7. Jansen-Van den Houdt (P-B/Ford Escort MKI) à 889,20 ; 8. Mourgues-Giraudet (Fra/Ford Escort MKII BDA Gr.4) à 906,89 ; 9. Caprasse-Razzi (Ford Escort MKII BDA) à 940,77 ; 10. Pearcey-Shanks (GB/Ford Escort MKII BDA Gr.4) à 986,97 ; 11. S. Glaude-Gérard (Volvo 144s) à 1055,51 ; 12. Mondron-Werner (Porsche 911 Gr.4) à 1066,59 ; 13. Galand-Prévot (Peugeot 504 V6) à 1082,30 ; 14. Griffiths-Bos (Ford Escort MKII BDA) à 1088,61 ; 15. Gerst-Enderlle (All/Porsche 911 Gr.4) à 1091,44 ; 16. Verreydt-Elst (Ford Escort MKI) à 1096,68 ; 17. Deflandre-Lambert (Porsche 911 Gr.4) à 1134,42 ; 18. Cols-Leyh (Ford Escort MKII 8S) à 1144,05 ; 19. Siddall-Bull (GB/Fiat 131 Abarth) à 1179,76 ; 20. Brasseur-Brasseur (Porsche 911 Gr.4) à 1233,76

(Foto: Loïc Nautet)

De categorie ‘Classic’ blijft voer voor specialisten…

De ‘Legend’ werd van start tot finish overvleugeld door Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul, maar in de categorie ‘Classic’ verliep de wedstrijd heel anders tijdens de Legend Boucles de Bastogne 2017. Op zaterdag namen Dirk Van Rompuy en Jens Vanoverschelde (Opel Ascona B) de eerste RT’s voor hun rekening, alvorens de leidersplaats over te laten aan Eric Piraux en Catherine Monard (Renault 5 Alpine), een plek die ook zou opgeëist worden door Damien Chaballe en Georges Chalsèche (Volvo 122 S). Van Rompuy-Vanoverschelde kenden echter mechanische pech en haalden het einde niet, waardoor Piraux-Monard het laken finaal naar zich konden toetrekken, echter niet zonder een intense strijd, onder meer ook met de andere specialisten zoals Daniel Reuter en Robert Vandevorst (Porsche 914/6).

Zondag stond er een zeer mooi programma op het menu, met zes uitermate stevige proeven, waarvan het grootste deel in de Ardense wouden werd afgewerkt. Bovendien was het ’s ochtends ook zeer fris, met vriestemperaturen, wat maakte dat de wegen er hier en daar glad bijlagen. Onder meer de Volvo Amazon van Chaballe en Chalsèche kreeg het in de stukken naar boven wat moeilijk. Dit terrein lag de vinnige Renault 5 Alpine van Piraux en Monard erg goed en zij sloegen een kleine kloof, maar ook andere teams lieten zich opmerken, waaronder Ninane-Simon (Opel Kadett C), Baugnée-Remion (Ford Escort MK1) of de Italianen Olivieri-Rainisio (Ford Anglia 105 E).

Reuter en Vandevorst werden dan opgehouden door een lekke band en meer er was er niet nodig voor Eric Piraux en Catherine Monard om een schitterende zege te behalen met de wagen die doet denken aan de bolide van Jean Ragnotti in de Rallye de Monte-Carlo 1978. De Renault 5 Alpine keerde naar Bastogne terug met een totaal van 293,4 strafpunten, voor de Volvo 122 S van Chaballe-Chalsèche (352,0) en de Porsche 914/6 van Reuter-Vandevorst (326,7). Een mooi podium dus voor de categorie ‘Classic’ die meer en meer een vaste waarde wordt, met bekende namen voor media en volgers.

De top 5 van de Legend Boucles zag verder nog enkele vaste waarde uit de discipline, met onder meer Gengou-Gathy (Volvo 142 S, 367,9) en Dujardyn-Deplancke (Porsche 911 Carrera RS, 368,7), voor Baugnée-Remion (374,7), Ninane-Simon (418,5), Van Dalen-Minguet (Ford Escort MK2, 427,4), Miroux-De Moor (Datsun 240 Z, 436,6) en de Fransen Baillet-Baillet (Porsche 911, 491,4).

Eens te meer waren de Belgen de meesters van de regularity, want de beste buitenlanders waren de Italianen Schöns-Giammarino (Alfa Romeo Giulia 1300), die mooi vooraan meevochten en derde lagen toen ze in de proef van Mirwart een ronde te weinig aflegden. Helaas…

Net als in de Legend waren de deelnemers van de erg populaire categorie ‘Classic’ bij de aankomst op de Place Général Mc Auliffe zeer tevreden en zagen we alleen maar lachende gezichten. De zondagse proeven lijken nu al legendarisch en de winnaars hebben al beloofd om hun titel te verdedigen. En heel wat concurrenten nemen nu al afspraak voor de volgende editie!

 

De opgelegde snelheid van 60 km/u is een van de karakteristieken van de categorie ‘Classic’, wat ook betekent dat de verschillen tussen de concurrenten altijd bescheiden blijven. En vooral wanneer de omstandigheden niet te moeilijk zijn… of zo leek het toch! Het aangename weer in de regio van Bastenaken op zaterdag heeft misschien wel belemmerd dat de wedstrijd een uitputtingsslag werd, ook al klaagden heel wat teams over een algemeen gebrek aan grip en RT’s waar treuzelen niet echt een optie was! De zes regelmatigheidstesten op zondag worden bovendien betwist als ‘Power Stage’, met verdubbelde strafpunten, waardoor alles dus nog mogelijk is. 

Tijdens deze eerste etappe deelden een handvol topteams de beste prestaties. Het begin van de dag kwam op rekening van Dirk Van Rompuy en Jens Vanoverschelde (Opel Ascona B), die tweemaal het meest precies waren, vooraleer Eric Piraux en Catherine Monard (Renault 5 Alpine) driemaal bovenaan de uitslag prijkten. Daniel Reuter en Robert Vandevorst (Porsche 914/6), maar ook Gaëtan Monseur en David Hanquet (BMW 325i) konden zich in de kijker rijden, voor de start van het laatste deel van de dag, rijk aan drie nieuwe RT’s.

Toen de nacht viel over Bastenaken hadden Van Rompuy-Vanoverschelde een voorgift van… 1,1 punten op Piraux-Monard. Daarna volgden Reuter-Vandevorst op 12,1 punten, net als de onverwachte Giorgio Schön en Francesco Giammarino, een Italiaans duo dat niemand op die positie verwacht had met hun Alfa Romeo Giulia 1300 uit 1966. Jammer genoeg kwam het mooie avontuur in de top van het klassement ten einde in RT8, de show van Mirwart, waar de Alfa een ronde te weinig afwerkte! Een fout die synoniem stond voor een zware straf en het einde van de zegeambities…

Gaëtan Schoonbroodt en François Gehlen (Ford Escort MK1) waren ondertussen aan een opmars bezig, door zich te onderscheiden in de RT8 van Mirwart, net als Damien Chaballe en Georges Chalsèche (Volvo 122 S), die zelfs de laatste drie beste tijden lieten noteren. Daardoor konden ze enkele posities stijgen in het algemene klassement.

Catastrofe daarentegen voor Van Rompuy en Vanoverschelde, die met pech af te rekenen kregen in de duidelijk selectieve RT van Mirwart, wat een einde maakte aan hun avontuur. Opgave eveneens voor Patrick Lambert en Patrick Lienne (BMW 2002 Ti), slachtoffers van een kapotte aandrijfas.

Na afloop van deze eerste dag leidden Piraux-Monard dus de dans in het algemene klassement. Ze vertrekken morgenvroeg met een totaal van 147,8 punten. Ze konden maar net Reuter-Vandervorst (155,7 punten), Chaballe-Chalsèche (158,5 ptn), Schoonbroodt-Gehlen (173,6 ptn), Dujardyn-Deplancke (Porsche 911) en Baugnée-Remion (Ford Escort MK1, 193,2 ptn) achter zich houden.

En dan moet het beste zonder twijfel nog komen…

In navolging van de populaire handtekeningsessie en de parade in de stad die vrijdag weer druk werd bezocht, gingen deze morgen 283 teams in Bastogne op pad voor de 59ste editie van de Legend Boucles.

Deze editie werd aangekondigd als het grote duel tussen Thierry Neuville en Francois Duval. Een strijd die al op de eerste RT voorbij was toen Dudu zijn Escort voor de ogen van duizenden toeschouwers parkeerde aan het kasteel van Mirwart.

“Ik zat geblokkeerd achter de kleine Peugeot 205 uit de Demo categorie die net voor mij vertrokken was. Hierdoor raakte ik geïrriteerd en brak ik het gaspedaal en de gaskabel,” aldus de drievoudige winnaar van de Legend Boucles die na een herstelling zijn weg vervolgde met RT2. Maar ook die verliep niet helemaal vlekkeloos omwille van een gescheurde uitlaat. Dit vergde enig laswerk en ondertussen werd Duval ook nog eens bedacht met 1200 strafpunten voor het missen van twee RT’s. “Desondanks zijn we opnieuw vertrokken voor de fun en het respect voor de organisatoren en de toeschouwers.”

De piloot uit Cul-des-Sarts liet zich nadien opmerken met enkele genereuze doortochten en knappe chrono’s vooraleer hij in Chevron voor de derde keer aan de kant moest. Een doorboorde benzineleiding was ditmaal de boosdoener. Het team, piloot en co twijfelen nog of ze de slotdag en de uitdaging met de ‘Challenge terre’ nog zullen aanvatten.

Zo werd het vandaag een cavalier seul voor Thierry Neuville die aan het stuur van de BMA Porsche 911 imponeerde met twaalf scratchtijden over twaalf proeven. Een echte demonstratie van de fabriekspiloot van Hyundai in het WRC die de openingsdag afsloot met een voorsprong van 120 punten (het equivalent van 2 min) op Bernard Munster, de winnaar van vorig jaar.

“Een Porsche is moeilijker te besturen dan een Escort,” glimlachte de piloot uit Sankt-Vith die zich merkbaar amuseerde. “Ik ben zelfs al tweemaal rond gegaan. Ik kijk er reeds naar uit om de wagen morgen te ontdekken op onverhard.”

Ondanks het riante verschil en het feit dat er wellicht niemand in staat is om Neuville op regelmaat te kloppen willen de leiders niet te vroeg victorie kraaien. Zeker niet met de eerste twee WK Rally’s van het seizoen in gedachte.

“Er resten ons nog 80 km onverhard op sneeuwbanden. Het zal erop aankomen om zo proper mogelijk te rijden en lekke banden te vermijden,” pikt copiloot Nicolas Gilsoul in en in 2010 ook al winnaar van de Legend Boucles aan de zijde van Bruno Thiry. “Het is plezant hier. We waanden ons met deze ambiance zelfs al even in Mexico. Op sommige plaatsen staat er echt veel volk.”

Achter beide PK-rijke Porsches was ook Patrick Snijers in grote doen. De meervoudige Belgische kampioen bezet momenteel de derde plaats met een Ford Escort MK2 Gr 4 die hem herinnert aan zijn eerste succes 36 jaar geleden. ‘De lange’ wordt op de hielen gezeten door Marc Timmers (Porsche 911), ook al een ex-winnaar van deze wedstrijd. Guino Kenis (BMW 2002 ti) is eveneens uitstekend op dreef met een voorlopige vijfde plaats. In zijn spoor volgt Frederic Bouvy die vandaag wat gehinderd werd door een nukkige versnellingsbak. De Porschist zou in Chevron ook nog het slachtoffer worden van een normtijd nadat Jean-Pierre Van De Wauwer zwaar van de baan ging met zijn Lancia Beta Monte-Carlo (bemanning is OK).

Van De Wauwer was overigens niet het enige slachtoffer van de avondproeven, want ook de Datsun van Bruno Thiry haalde het einde niet door motorpech. Maar de grootste pechvogel was ongetwijfeld Stéphane Lefebvre (Citroën Visa 1000 Pistes Gr. B). De Franse WK rijder had de eer om de lijst met opgevers te openen met een defecte transmissie.

Dit bracht ook nog enkele verschuivingen binnen de Top 10 teweeg die verder werd vervolledigd door Romain Delhez (Opel Transeurop), Geoffrey Leyon (Ford Escort), Tim Pearcey (Ford Escort) en de Duitser Andreas Gerst (Porsche). Daarbij is het morgen vooral uitkijken naar de prestaties van Pearcey, een Britse gravel specialist.

Iets verderop in het klassement noteren we ook nog een 19de plaats voor Renaud Verreydt die vandaag geremd werd door allerlei kleine problemen (alternator, versnellingsbak, banden… ) in de Ford Escort MK1 die hij onlangs overnam van Fred Bouvy. Larry Cols, op een 20ste plaats, moest duidelijk nog even wennen aan het besturen van een achtertrekker en bovendien was het ook nog even zoeken naar het goeie ritme na negen jaar afwezigheid.

De tweede dag gaat op zondag van start om 8.07u met de RT13 van Bercheux-Bernimont, met in volgorde ongeveer 160 Classic, daarna de Demo en de Legend ongeveer 1u25 na de doortocht van de eerste wagen. De aankomst is voorzien om 12.56u in Bastogne, waar de winnaar van de Legend iets voor 15.00u zal gekend zijn. (foto Jacques Letihon)

Legend Boucles: de tussenstand na de eerste etappe: 1. Neuville-Gilsoul (Porsche Carrera RS Gr.4) 525,40 punten; 2. Munster-Munster (Porsche Carrera RS Gr.4) op 133,94 pts; 3. Snijers-Geeraerts (Ford Escort MKII BDA Gr.4) op 187,62; 4. Timmers-Hermans (Porsche 911 Carrera Gr.4) op 189,27; 5. Kenis-Vanoverschelde (BMW 2000 Ti) op 201,66; 6. Bouvy-Hottelet (Porsche 911 SC 3.0 Gr.4) op 242,12; 7. Delhez-Bonaventure (Opel Manta Transeurope) op 253,53; 8. Leyon-Deposson (Ford Escort MKII) op 280,46; 9. Pearcey-Shanks (GBr/Ford Escort MKII BDA Gr.4) op 355,48; 10. Gerst-Enderlle (Dui/Porsche 911 Gr.4) op 369;00; 11. Mourgues-Giraudet (Fra/Ford Escort MKII BDA Gr.4) op 371,65; 12. Pothoven-Molenkamp (Ned/Volvo 122S) op 375,06; 13. Brasseur-Brasseur (Porsche Carrera RS) op 384,91; 14. Galand-Prévot (Peugeot 504 V6) op 390,35; 15. Matton-Elena (Bel-Mon/Porsche 911 Gr.3) op 398,90; 16. Deflandre-Lambert (Porsche 911 Gr.4) op 407,74; 17. Jansen-Van den Houdt (P-B/Ford Escort MKI) op 410,42; 18. Mondron-Werner (Porsche 911 Gr.4) op 422,87; 19. Verreydt-Elst (Ford Escort MKI) op 423,28; 20. Cols-Leyh (Ford Escort MKII 8S) op 450,19.

(Foto: Jérôme Deskeuvre)

Voor alle organisatoren van rally's is de veiligheid steeds het belangrijkste punt op de agenda. In dit opzicht hebben de organisatoren van de Condroz Rally  een sensibiliseringscampagne op poten gezet omtrent veiligheid bij rally's.

Zo zal het team MY Vintage een Datsun Violet inzetten voor Bruno Thiry dit weekend tijdens de Legend Boucles Bastogne. Op die manier brengt men een belangrijke boodschap over: "Spectators, Respect Safety Zone. Security is our Responsibility"

Het respecteren van de veiligheidzones is essentiel voor het voortbestaan van rally's en is werkelijk de verantwoordelijkheid van iedereen.

Op 4 en 5 november, voor de 44ste Condroz Rally, zal Bruno Thiry de rol van 'Monsieur Sécurité' opnieuw voor zijn rekening nemen. Op die manier zullen ze de toeschouwers erop wijzen hoe belangrijk hun plaasting langs de proeven wel is voor ieders veiligheid.

In afwachting kan men dit weekend genieten van de Legend Boucles Bastogne en Bruno Thiry en Xavier Portier aanmoedigen met hun Datsun Violet. En dit in alle veiligheid natuurlijk! 

De proef die vorig jaar luisterde naar de naam Macrale, toen de laatste op zaterdag, wordt dit jaar de eerste en verandert bovendien van naam.

Geen rondrijden meer, maar twee prachtige opeenvolgende passages in het grote woud van Saint-Hubert, onderbroken door een hergroepering in het Euro Space Center. Het is een parcours dat zorgt voor 100 % adrenaline, rondom de vallei van de Lhomme, op echte rallywegen. Volgens sommige bronnen is het de mooiste proef van het land. En nu gaan we er rallyrijden!

Wie de proef wil zien moet zorgen dat hij er is om 8u56, want dan gaat de eerste wagen van start voor een opdracht van 11 kilometer met een finish aan het kasteel van Mirwart, in een park, zoals de traditie van de RAC het wil. Het publiek zal er de deelnemers van de Legend dus minstens één maal zien voorbijkomen.

Gezien de verwachte publieke opkomst, raden wij u echter aan niet op het laatste ogenblik aan te komen. De toegang via de boerderij is afgesloten, maar er zullen parkings zijn, waarvan één voor de pers, en shuttles om iedereen op zijn plek te brengen.

Om de meest schitterende plekjes te kennen, en om te weten waar u moet zijn, koopt u best het programma, dat onder meer te koop zal zijn aan de tent op de Place de l’Abbatiale in Saint Hubert vanaf 7u00 ‘s morgens.

Herbeumont, de scherprechter op zondag

De langste nieuwigheid van deze editie is zonder meer deze 37,5 kilometer lange proef die op zondag zal verreden worden, grotendeels op onverhard en in de bossen. Het is een plezier voor de deelnemers en toeschouwers, die onder meer terecht kunnen in het dorp Herbeumont. Opgepast, met een belangrijke invalsweg die driemaal onderbroken is, is de toegang enkel mogelijk via de N884 naar Herbeumont, komende van Auby-sur-Semois in de richting van Cugnon (N832).

Om de exacte timing van de proef te kennen, waar de deelnemers in Classic al passeren in de loop van de ochtend, en om de beste punten te ontdekken, kan u best het programma kopen, in de toeristische dienst van Bertrix of in bakkerij « La bonne Croute » in Bertrix.

Laatste Nieuws

Prev Next