Aanmelden op uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Verifieer wachtwoord *
Email *
Verifier email *
Captcha *
Reload Captcha
Vrijdag, 15 December 2017

logo rally online

006

Nu al zes voormalige winnaars, zeven nationaliteiten, meer dan 150 deelnemers en nog enkele mooie projecten aan de gang

Op iets minder dan twee maanden voor het sluiten van de inschrijvingen voor de editie 2018 van de Legend Boucles, vallen de inschrijvingsformulieren (downloaden via www.racspa.be) met dagelijkse regelmaat binnen op de site van de organisatie. We herhalen het even, het evenement wordt dit jaar iets vroeger gehouden, op 3 en 4 februari.

Terwijl het seizoen 2017 langzaam op zijn einde loopt, tellen we al de dagen af voor dit super evenement dat traditioneel de Belgische campagne op gang trekt in de buurt van Bastogne. Op het ogenblik dat deze regels verschijnen zijn er al meer dan 150 ingeschrevenen die verzekerd zijn van een startplaatsje, ruwweg de helft dus van het maximum quota dat de organisatoren zich hebben opgelegd om te voorkomen dat ‘de slang zich in de eigen staart bijt’ door het systeem van de te rijden lussen.

“Onze trouwe deelnemers hebben niet geaarzeld om in de sloffen te schieten en zich in te schrijven”, licht Pierre Delettre toe, die nu al de laatste details aan het fijn stemmen is van het wonderlijke parcours, waar nog wat verrassingen in schuilen. ”We kunnen met vreugde vaststellen dat onze nieuwe categorie Challenger (opgelegd gemiddelde snelheid van 80 km/u) al heel wat succes kent, zowel bij de geroutineerde teams uit de Classic, die graag een versnelling hoger schakelen, zoals dat van oud-Belgisch kampioen Dirk Vermeersch en zijn Fiat 124 Spider, als van de deelnemers uit de Legend die graag een trapje lager zouden meespelen voor de zege, zoals een Eric Deflandre of Sébastien Glaude.” Een dertigtal teams in totaal verzekeren nu al het succes van deze nieuwe tussencategorie.

Ook het internationale karakter van de “Legend” wordt bevestigd door de meer dan 25% buitenlanders uit zes verschillende landen. Uiteraard zitten daar een groot deel Fransen en Nederlanders tussen, maar ook Luxemburgers, een Zwitser, Duitsers (met spektakelman Thomas Kleinwachter voor de gelegenheid op een Opel Kadett GT/E) en natuurlijk onze Britse vrienden, met een derde deelname van Paul Griffith, de winnaar van de “onverhard” Challenge in 2016. Hij wordt een ernstige outsider.

Langs Belgische zijde vinden we de namen van regionale deelnemers zoals Pierre Merche, Romuald Thirion of Geoffrey Leyon nu al op de deelnemerslijsten. En we kijken ook uit naar de terugkeer van Alexandre Leens met zijn opgepepte Austin Cooper S en de komst van “rookies” als Grégory Paisse (VW Golf Gti) of Raphaël Beaufort (Escort).

En ook al staan ze nog niet officieel ingeschreven, zijn er een aantal grote Belgische namen die ons al verzekeren present te zullen zijn begin februari. In het totaal hebben al zes voormalige laureaten de datum in hun agenda aangestipt. We vertellen u geen geheimen als we de namen noemen van Jean-Pierre Van de Wauwer met zijn “eigen gebouwde” Lancia Beta Monte-Carlo Groep 4 en zijn rivaal van toentertijd, Renaud Verreydt op de Ford Escort MKI, die in de afgelopen Condroz Rally nog aan de slag was bij de Historics. We laten alle anderen hun deelname en hun materiaal zelf bekend maken.

“Op dit ogenblik horen we veel geruchten over diverse projecten die her en der aan de gang zouden zijn”, vertelt de Ardeense organisator. “We zijn zelf in contact met meerdere Belgische en buitenlandse vedetten. We hopen nog voor de feestdagen wat namen uit onze hoge hoed te mogen toveren. Laat ons nog even de tijd om alles op orde te zetten…”

Afspraak genoteerd dus, tussen Sinterklaas en Kerstmis, voor een nieuwe update van de deelnemerslijst die steeds langer wordt. Komt er een nieuw record? Antwoord binnen minder dan twee maanden, ter gelegenheid van de traditionele persconferentie voor de rally.

Het zal niet de belangrijkste nieuwigheid worden van de Legend Boucles© in Bastogne 2018, en zeker niet de meest populaire maatregel… maar men moet ernstig blijven! Al zeer lang genieten de deelnemers in de categorie ‘Classic’ (60 km/u) van inschrijvingsvoorwaarden die men op zijn minst gezegd kan betitelen als ‘zeer aangenaam’, namelijk 1050 euro per wagen. Dat is een situatie die eenvoudig gesteld, onhoudbaar is. En dat om diverse redenen…

“Eerst en vooral dient er gezegd te worden dat op het einde van de editie 2017 van de Legend Boucles© in Bastogne, de financiële balans…in de rode cijfers zat!”, legt Pierre Delettre, verantwoordelijke van de organiserende RAC Spa, uit. “Er zijn wellicht mensen die denken dat we, zeker met 300 wagens aan de start, een soort ‘Win For Life’ lotje hebben gewonnen. Dat is echter helemaal niet het geval! Door een onuitgegeven wedstrijd op poten te willen zetten, op een parcours dat met zekerheid behoort tot de mooiste van Europa en exclusief voorbehouden aan oude wagens, maken we onszelf het leven wat moeilijk … en worden de kosten de hoogte ingejaagd! Het verveelvoudigen van de proeven op onverhard op zondag en met een regelmatigheidsproef van onuitgegeven lengte, waardig aan de RAC Rally, het heeft allemaal zijn prijs. Een hoge prijs. En e en prijs die zelfs steeds hoger wordt. We komen tenslotte uit op een totaal van 60 baanposten per proef, met professionele baanposten (27 enkel en alleen maar voor de langste proef!) die het behoud moeten garanderen van de natuurzones van het plan ‘Natura 2000’ die wij doorkruisen, dokters, ambulances, extractieploegen, enz… Kortom, voor de Legend Boucles© in Bastogne, hanteren we eenzelfde niveau van veiligheid als voor de Rally van Ieper… en dat voor veel meer proeven (in totaal 13 verschillende!) en op een zeer specifiek terrein, wat de zaken op het vlak van organisatie alleen maar compliceert. Het is relatief simpel Als we willen dat onze winterse klassieker blijft bestaan, hebben we geen andere keuze dan het inschrijvingsgeld van de categorie ‘Classic’ te verhogen…”

Waarom zij en niemand anders? Ook hier zit er een zekere logica achter de beslissing. “Het inschrijvingsgeld van de categorie ‘Classic’ is al jaren hetzelfde gebleven, en dat terwijl de wedstrijd van één dag naar twee dagen ging”, vervolgt Pierre Delettre. “En wanneer men praat over de tweede dag, dan weet men wat dat in de Legend Boucles betekent. Het parcours dat aan de ‘Classic’ deelnemers wordt voorgesteld is nu hetzelfde als dat van de ‘Legend’, terwijl ze vroeger maar twee derden daarvan aflegden. Dat betekent dat de aanhangers van de regularity aan 60 km/u van dezelfde voordelen genieten als de anderen, te weten 100 km in een enkele proef, doorheen de bossen op zondag. Maar ook het gebruik van het tracking systeem, dat men in geen enkele andere wedstrijd vindt, en de live timing die men als app kan downloaden op de telefoon zodat iedereen de voortgang van de teams kan volgen. En dan is er nog de fleece ‘Jn-Joy’ die aan alle rijders wordt geschonken, de officiële rallyplaat in aluminium (in plaats van een simpele sticker) en de DVD die na de wedstrijd aan alle rijders en copiloten wordt toegezonden. Het inschrijvingsgeld voor de ‘Classic’ op 1050 euro laten, daar waar de ‘Legend’ 1650 euro betalen, zou gewoon niet eerlijk zijn. Er zijn wel kostenposten die minder zijn voor de ‘Classic’ dan voor de ‘Legend’, daarom werd er beslist om het inschrijvingsgeld voor deze editie 2018 van 1050 naar 1350 euro te brengen. En dat is alles bij elkaar nog zeer schappelijk als men het vergelijkt met het inschrijvingsgeld voor andere regularity wedstrijden, zij het in het noorden of het zuiden van het land, en die zeker niet het prestige genieten van de Legend Boucles.”

Twee zaken die van belang zijn dienen duidelijk te worden gesteld. Ten eerste, dit bedrag komt “BTW inbegrepen”, wat betekent dat de Belgische deelnemers de mogelijkheid hebben om het in te brengen in hun aangifte. En ten tweede: de verhoging had een lager bedrag kunnen zijn, waarna men het in 2019 opnieuw had moeten verhogen. De organiserende RAC Spa wenste dat spelletje niet te spelen en verkoos een bedrag van 1350 euro te zetten dat voor meerdere jaren kon gegarandeerd worden.

“Met de komst van Eric Chapa en Vincent Franssen in de organisatie van de Legend Boucles in Bastogne, wilden we alles in het werk stellen om de categorie ‘Classic’ in de watten te leggen”, herneemt Pierre Delettre. “Ik denk dat niemand kan klagen over het resultaat. Onze wedstrijd geniet van steeds meer prestige, getuige de zondag, die duur kost aan de organisatie, met een passage door semi-beschermd gebied. Als we nog lang de deze ‘Goodwood Revival van de Historic Rally’ wilden behouden, dan moesten we de inschrijvingsgelden evenwichtiger maken. Dat is nu gebeurd.”

De RAC Spa blijft uiteraard ter beschikking voor ieder die bijkomende inlichtingen wil verkrijgen rond deze materie.

 

Aanpassing coëfficiënten

Ook worden de coëfficiënten herzien, in functie van de homologatiedatum van de voertuigen. Met het oog op het sportieve evenwicht, en om de oudere wagens niet te veel voordeel te geven, en om discussies omtrent bouwjaar en homologatie uit te sluiten, heeft het comité der wijzen volgende indeling vastgelegd:

Voor de wagens van leeftijdscategorie 1 gehomologeerd voor 31 december 1961: 0,95
Voor de wagens van leeftijdscategorie 4 gehomologeerd tussen 1 december 1982 en 21 december 1986: 1,05
Voor vierwielaangedreven wagens met meer dan 2000cc motorinhoud: een bijkomende correctie van 1,1
Voor vierwielaangedreven wagens met minder dan 2000cc motorinhoud: geen correctie.
Voor de wagens van leeftijdscategorie 2 en 3 gehomologeerd tussen 1 januari 1962 en 31 december 1981: geen bijkomende correctie.

Deze ingreep zou de berekeningen moeten vereenvoudigen.

Grote nieuwigheid is een nieuwe klasse
‘Legend’, ‘Classic’… en dan nu ‘Challenger’

Het wordt één van de belangrijkste nieuwigheden van deze uitgave 2018 van de “Legend Boucles in Bastogne” ©. Naast de vertrouwde categorieën van ‘Legend’ en ‘Classic’, besliste de RAC Spa om nog een derde categorie boven de doopvont te houden, de ‘Challenger’.

“Het was niet onze bedoeling om zoals de gekende Franse presentator Jacques Martin een spelletje te spelen waarbij alle kindjes uiteindelijk hebben gewonnen”, bekent organisator Pierre Delettre. “Maar sinds de invoering van de ‘Target Time’ binnen de ‘Legend’ laten sommige deelnemers het hoofd hangen, omdat ze beseffen dat het onmogelijk is om op een resultaat te hopen tegenover jongens als een Thierry Neuville, om maar iemand te noemen. En tegelijk hoorden we dat verschillende rijders vonden dat hun gemiddelde te laag was in de categorie ‘Classic’ (60 km/u). Met het creëren van deze nieuwe categorie ‘Challenger’, hopen we dat we een groter aantal deelnemers tevredenstellen. Er zijn nu teams die de mogelijkheid zullen krijgen om te gaan voor een overwinning in het algemene klassement, en anderen die kunnen dan eindelijk het tempo wat verhogen zonder dat ze zich hoeven te meten met de referenties in de ‘Legend’. In eerste instantie zal het zeker niet de categorie worden met het grootst aantal deelnemers aan de start, maar ze heeft wel een bestaansreden en we denken dat het zeer snel zal evolueren…”

Vanuit sportief oogpunt herneemt de nieuwe categorie ‘Challenger’ de spelregels van de vroegere ‘Legend’ … “Het gemiddelde zal inderdaad 80 km/u worden, ongeacht de regelmatigheidsproef”, vervolgt Pierre Delettre. “En bovendien zal slechts één enkele tijd in rekening worden genomen: die aan de Flying Finish. Er worden dus geen tussentijden opgenomen. Het systeem voor tijdswaarneming zal identiek zijn aan dat van de ‘Legend’, en de deelnemers aan ‘Challenger’ zullen dan ook de start nemen onmiddellijk na de wagens van de categorie ‘Legend’. Het inschrijvingsgeld zal gelijk zijn aan dat van onze koninginnenklasse.”

Het verschijnen van de nieuwe categorie ‘Challenger’ heeft ook als doel om een oplossing te beiden aan een probleem van een meer “structurele” orde. In de editie 2017 van de Legend Boucles in Bastogne©, bestond twee derde van het deelnemersveld uit ‘Classic’ en één derde uit ‘Legend’. Een onevenwicht dat de organisatie graag wilde recht trekken om te vermijden dat “de slang in zijn eigen staart zou bijten”. Daarmee wordt bedoeld dat de eerste ‘Legend’ deelnemers de laatste concurrenten van de ‘Classic’ zouden inhalen op de proeven van de zaterdag.

Wat er ook gebeurt, op het podium in Bastogne zullen de toeschouwers op zondagmiddag kunnen applaudisseren voor de allereerste winnaars van deze nieuwe categorie ‘Challenger’ die zeer snel in kracht zal winnen en zijn adelbrieven zal verzamelen…

Nog een droom voor mijn 30ste Boucles 

“De 59ste editie van de Boucles, de 12de al in de versie Legend, is mijn dertigste sinds ik in 1984 de fakkel van mijn overleden vader Alphonse overnam. Dat is al heel wat. Ik was amper 23 toen ik me aan het hoofd bevond van de Boucles de Spa in 1987, na een korte interim-periode van mijn broer. In 2005 volgde er een korte pauze, waarna we voor de historische wagens opteerden.

Als ik vandaag in de achteruitkijkspiegel kijk, betreur ik in geen geval de keuze die ik toen gemaakt heb. Ook sta ik achter de keuze om van Spa naar Bastenaken te verhuizen, want voor mij is rally steeds een stukje ontdekken. Dit jaar is mijn oude vriend Jean Caro er opnieuw in geslaagd om ongerepte delen van ons land te ontdekken. In onze nieuwe thuisbasis, de provincie Luxemburg, doen we het op een parcours dat voor zeventig procent verschilt van het parcours uit 2016. Bovendien hebben we nog een oude droom gerealiseerd: nadat we een volledige dag op onverhard ingevoerd hebben, gaan we de driehonderd deelnemers nu verrassen met een proef van 37 kilometer in de wouden. Ik had nooit durven dromen dat het mogelijk zou zijn in België. Het is duidelijk dat wij de mooiste rally van het land hebben. De Legend is echt iets speciaal. Het evenement maakt geen deel uit van het Belgische kampioenschap, het behoort niet tot de provinciale proeven, en het is niet echt een historisch event. Het is, zoals ik al zei, iets apart. Iedereen die deelneemt is daar trots op en zeker met de komst dit jaar van Thierry Neuville, onze ambassadeur in WRC. Neuville-Duval, dromen van een mooiere affiche was niet mogelijk.

We hebben nu onze kruissnelheid bereikt in Bastogne, een stad die ons warm onthaalt. We hebben het programma en de regels verder verfijnd, met onder meer een trackingsysteem, dat het mogelijk maakt om de wagens live te volgen zoals in het WK rally. Ook is er de Target Time waardoor op het einde van de RT er geen wagens meer staan te wachten om de finish te overschrijden, zeker als er geen sneeuw ligt. Bovendien houdt de Legend zijn sportieve filosofie, met gewone winterbanden, een jaarcoëfficiënt en de stempelcontroles in de proeven.

We zijn ook heel blij vast te stellen dat de geleverde inspanningen voor de categorie Classic hun vruchten afwerpen, met als… kers op de taart een nieuw recordaantal deelnemers.

We hebben dus weer een zeer mooi deelnemersveld, zoals qua kwaliteit als kwantiteit en dat voor mijn dertigste uitgave. Ik nodig u dan ook uit om samen deze mooie editie alle eer aan te doen en dat in alle veiligheid. Er zal zeker weer veel volk zijn voor deze eerste autosportproef op Belgische bodem en dus is het zeer belangrijk dat de toeschouwers de regels volgen en luisteren naar de commissarissen. Vergeet niet wat er tijdens de Monte-Carlo gebeurd is. Zelfs de beste rijders van de wereld kunnen een fout maken en dus is het belangrijk post te vatten op een veilige plek. Ik hoop dat de fans van Thierry, François, Bruno, Jean-Pierre, Patrick en alle anderen dan ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen,” aldus Pierre Delettre.

Met bijna 200 inschrijvingen in de categorie ‘Classic’ op de 300 wagens die op zaterdag 18 februari aan de start verwacht worden, beantwoorden de liefhebbers van ’60 km/u’ de uitnodiging van de organisatoren van de Legend Boucles @ Bastogne 2017! De ‘boost’ van Pierre Delettre en zijn team als reactie op de editie 2016 heeft zijn vruchten afgeworpen…

“Sinds vorig jaar zijn er steeds meer elementen die in het voordeel pleiten van de categorie ‘Classic’”, legt de organisator uit. “Natuurlijk is er de aanstelling van Eric Chapa als verantwoordelijke voor de deelnemers, maar ook de intrede van het Blunik-systeem, dat zijn waarde al heeft bewezen. Daarnaast is de communicatie voortaan op maat van de ‘Classic’, waardoor de hoofdrolspelers van die categorie meer dan verdiend in de schijnwerpers zullen staan. We hadden een succes verwacht voor 2017, maar het is een overrompeling geworden. Het is ook het bewijs dat er vraag blijft naar de gesloten RT’s aan 60 km/u. België is duidelijk en meer dan ooit een land van de Regularity…”

De regelmatigheidscriteria voor wagens van weleer ontstonden inderdaad in ons land, met de Coupe des Sources die nauw aan het hart ligt van Pascal Collard, die de relatie met de teams op zich neemt tijdens de Legend Boucles @ Bastogne 2017. In de loop der jaren hebben sommige corijders (een essentiële schakel van de bemanning) er hun specialiteit van gemaakt om gemiddeldes te berekenen en die te laten respecteren. Opdat een team zoveel mogelijk kans zou maken om te schitteren, moet de rijder aan een stuur kunnen draaien, en aanvallen wanneer dat nodig geacht wordt. Daarnaast moet de auto in staat zijn om de onregelmatigheden van het terrein te verteren… vooral in het kader van de wedstrijd die op gang wordt getrapt op het McAuliffe-plein in Bastenaken. In ieder geval schelen de auto’s in ‘Classic’ een flink stuk op de financiële borrel in vergelijking met de bolides in ‘Legend’, wat ook een verklaring kan zijn voor het succes.

Naar een duel België-Frankrijk met Italië als scheidsrechter?

België mag dan wel het vaderland zijn van de Regularity – wat eveneens werd aangetoond in de Rally van de Monte-Carlo voor historics en de Rallye Neige et Glace – in de loop van de edities van de Legend Boucles @ Bastogne werd de dreiging uit Frankrijk steeds groter. Dit jaar zijn drie Franse teams op papier in staat om het leven van de Belgische specialisten zuur te maken. Om te beginnen zijn er Frédéric Magdziarek en Philippe Lhomme, van wie de knappe en originele BMW 2800 CS vorig jaar net naast een triomf belandde. Christophe en Anne Baillet delen een Ford Escort RS2000 Mk2 waarmee ze op eigen bodem onze landgenoten hebben uitgedaagd tijdens de ‘Neige et Glace’ enkele dagen geleden. Ze zijn op zoek naar een duidelijke revanche op Belgisch grondgebied! Jérôme Ambrosini en Montgomery Abel (Audi 80 GT) zijn twee andere vaste waarden in de Legend Boucles en over hun potentieel bestaat geen enkele twijfel.

Ook de Italiaanse teams mogen niet vergeten worden. Piero Lorenzo Zanchi en Giovanni Agnese pronken met een zege in de Rallye de Monte-Carlo Historique van 2015 op hun palmares. Met hun Lancia Flavia 1800 Coupé komen ze niet om het deelnemersveld in Bastenaken op te vullen. Dat geldt ook voor Alessandro Olivieri en Cesare Rainisio, van wie de Ford Anglia 105 E telkens weer voor de verrassing kan zorgen.

We kijken ook uit naar de deelnemers uit Estland en Letland, waarvan we het niveau niet kennen. Zij worden vertegenwoordigd door Thomas Kreek en Arvi Hain, die een originele VAZ 21011 van Russisiche makelij besturen.

Tegen de concurrentie uit het zuiden staan de lokale helden te drummen om het laken naar zich toe te trekken. Yves Deflandre, winnaar van de editie 2016 in ‘Classic’, stapt dit jaar over naar de categorie ‘Legend’, maar zijn teamgenoot Patrick Lienne blijft trouw aan de regelmaat. Hij neemt plaats naast Patrick Lambert (BMW 2002 Ti). Zijn doel is een tweede opeenvolgende zege, maar dan moet hij wel de strijd aangaan met ervaren duo’s als Gengou-Gathy (Volvo 142 S), Ninane-Simon (Opel Kadett C), Baugnée-Remion (Ford Escort MK1), Simon-Duchesne (Porsche 924 S), Crucifix-Caldeira (Porsche 911 Carrera ou Ford Aglia 105 E), Reuter-Vandevorst (Porsche 914/6), Piraux-Monard (Renault 5 Alpine Gr.2), Van Rompuy-Vanoverschelde (Opel Ascona B), Chaballe-Chalsèche (Volvo 122 S), Franchi-Bernard (Audi Coupé Quattro), enz.

U heeft het begrepen, het is zo goed als onmogelijk om het podium te voorspellen van deze Legend Boucles @ Bastogne 2017 in ‘Classic’. Temeer omdat er naast de experten een indrukwekkende lijst met outsiders kan opgesteld worden. We denken maar aan Delporte-Bozet (Porsche 924), Van Dalen-Minguet (Ford Escort MK2), Dujardyn-Deplancke (Porsche 911 Carrera RS), Collignon-Felot (BMW 2002 Ti), Martens-Pyck (Volvo PV544), Dufrasne-Dogne (VW Golf GTI) en anderen.

In ‘Classic’ noteren we ook de deelname van Stefaan Pinzie, een specialist van snelheidsrally’s voor auto’s van weleer, die aan boord zal kruipen van een BMW 320i met Sharon Vermeulen naast zich.

Het is ook in ‘Classic’ dat we enkele persoonlijkheden aantreffen die zichzelf trakteren op een weekend ontspanning – of toch bijna – in de Legend Boucles. Onze ex-premier Guy Verhofstadt, vandaag een sleutelfiguur in de Europese politiek, is een vaste klant geworden van de wedstrijd, steeds met Guido Devreker aan zijn rechterkant en dit jaar aan het stuur van een Lancia Beta Coupé. Een Italiaan die nog steeds wordt ingezet door Abarth Squadra Storica Racing van Guy Moerenhout, die zelf een team vormt met Filip De Munck op een Fiat 124 Abarth Rally.

In zijn ‘Flower Power’-uitrusting maakt de Ford Escort Mk2 van ‘Mister J&Joy’ Pierre Hamblenne en ‘Mister Orbea’ Bernard Dejaeghere geen enkele kans om onopgemerkt voorbij te gaan. Jean Dewandre, altijd bijgestaan door Vincent Snyers, wordt dankzij zijn beroep als… priester dan weer een van de meest opmerkelijke deelnemers in zijn Talbot Sunbeam Ti.

De diversiteit in het peloton is een van de grote troeven van de categorie ‘Classic’. Tot groot jolijt van de fans zal een groot deel van de geschiedenis van de auto het parcours betreden, met modellen van de Citroën 2CV en de Renault 4 tot de Mercedes 500 SLC en de Datsun 240 Z, maar ook de VW Kever, Simca 1000, DAF 55 en 66, Skoda 110 en 120, Saab 99, Trabant P601, Fiat X1/9 (in de versie Prototipo Replica!), VAZ 21011, of nog de prachtige Austin Healey 3000. Voor ieder wat wils dus, zowel op zaterdag als op zondag…

Tijd nu voor een nieuwe ‘Strijd om de Ardennen’ van de Regularity aan 60 km/u gemiddeld, met teams die de degens zullen kruisen, zullen afzien maar zich ook altijd amuseren. En dat mag geweten zijn… (Einde)

Net zoals vorig jaar zien we weer 300 wagens naar Bastogne afzakken, waarvan een 100-tal in de categorie Legend. De Boucles 2017 kondigen zich dus weer erg goed aan. Bovenaan de deelnemerslijst vinden we onze beide WRC-winnaars, met name François Duval, drievoudig winnaar van de wedstrijd en de tweevoudige vicewereldkampioen rally, Thierry Neuville. Het duel in de Ardennen en de Luxemburgse wouden is dus nu al legendarisch te noemen.

Al enkele jaren hoopten de organisatoren van de Legend Boucles op deze affiche… Nadat ze er eerder in geslaagd waren om de drie musketiers weer samen te krijgen, met Marc Duez, Robert Droogmans en Patrick Snijers, zagen we ook de oude WK-ambassadeurs Grégoire de Mevius, Bruno Thiry en Freddy Loix naar de Ardennen afzakken, waarna de wedstrijd kon rekenen op de eerste Belgische WRC-winnaar, François Duval. Die laatste neemt het nu rechtstreeks op tegen de dubbele vicewereldkampioen, Thierry Neuville, die uiteraard ook al meer dan een WK-wedstrijd op zijn palmares heeft staan.

Dat duel vond eerder al op beperkte schaal plaats, want Thierry reed de Boucles al met een Visa 1000 Pistes, een Peugeot 104 ZS of de Ford Escort van Alfred Vahsen, terwijl François op dat ogenblik in een Porsche 911 of Ford Escort zat. Nooit eerder stonden de beide protagonisten van onze rallywereld samen aan de start met materiaal om beide echt voor de zege te vechten. Dat is nu wel het geval. Na drie jaar afwezigheid gaf Hyundai Motorsport Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul groen licht om wel aan de start te verschijnen en dat voor de tienduizenden Belgische rallyfans. Met dank dan ook aan de mensen van het Koreaanse team voor deze inspanning!

Na hun prestatie in de Monte Carlo zijn Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul dé publiekstrekkers van deze editie. Ze beperken zich dus niet meer tot het uitdelen van handtekeningen op vrijdag, neen, ze staan aan de start met de Porsche 911 Carrera RS van BMA, de wagen die vorig jaar, in de handen van patroon Bernard Munster de rally won. Bovendien zal de wagen in het blauw en oranje getooid zijn, u raadt het al… de kleuren van het officiële team van Hyundai en uiteraard zal de Porsche rijden met het startnummer #5, het nummer van onze Belgen in het WK!

Thierry en Nicolas zullen ons mogelijk tegenspreken, maar zij behoren tot de uitgesproken favorieten van deze editie al gaven ze eerder al aan zich vooral te willen amuseren.

Voormalige winnaars

Geen enkele topper komt echter naar Bastogne om zijn naam niet op de erelijst in te schrijven. Voor een zege moeten ze wel voorbij een indrukwekkende lijst van oud-winnaars.

De grootste uitdager van de recent verkozen Driver of the Year is uiteraard François Duval. Hij was er niet bij vorig jaar, maar won voordien wel driemaal op rij en heeft weer zin om mee te strijden voor de zege. Dudu en Anthony Bourdeaud’hui komen voor de show, maar gaan sowieso ook trachten een vierde overwinning aan hun palmares toe te voegen. De man uit Cul-des-Sarts doet het met een zeer krachtige Ford Escort Groep 4 (280 pk) uit de ateliers van Paul Lietaer.

“De invoering van de Target Time was voor ons een trigger om weer mee te doen”, legt François uit. “Ik hield er niet van om dertig seconden voor de finish stil te staan. Nu is het gewoon voluit gaan tot de aankomst van iedere KP en ik kijk er naar uit om de strijd met Thierry aan te gaan. Het gaat zeker mooi worden.”

Neuville-Duval: dat is niet meer of minder dan een strijd op wereldniveau. Het zal er in en om Bastogne twee dagen lang stevig aan toegaan. Opgepast, er zijn wel nog meer kandidaten op de zege en het podium…

In het kamp van Porsche zien we Bernard Munster, die zijn titel verdedigt, nu met zijn oudste zoon Grégoire naast hem.

Nog in het kamp van de 911 vinden we een uitvoering Groep 3 voor de grote man van Citroën Racing: Yves Matton. Hij doet het met naast hem zijn kameraad Daniel Elena, uiteraard negenvoudig wereldkampioen als corijder van Sébastien Loeb. In een recentere Groep 4 zien we ook Marc Timmers. Hij kende veel pech vorig jaar, met een opgave nog voor de start en dus heeft de winnaar van 2006 iets recht te zetten.

Zoals wel vaker de voorbije jaren, wordt de strijd om de zege waarschijnlijk een duel tussen Porsche en Ford. Uiteraard is er Duval, maar in het kamp van Ford zien we nog enkele kanshebbers op een mooie klassering. Starten doen we met de Escort MKII Groep 4 van Patrick Snijers, maar ook de snelle Fred Caprasse en de voormalige kampioen uit Frankrijk, François Mourgues, kiezen voor het merk van het blauwe ovaal. Allemaal komen ze uit in de kleuren van het team van Christophe Jacob. Wie dat ook doet, is Guillaume Dilley, voormalig nummer 2 van het BK rally, nu in een excellente Ford Escort van Raphaël De Borman, met als co de ervaren André Leyh.

Veel Engelsen!

Dat is echter nog niet alles: er zijn ook twee snelle Britten, met name Paul Griffith, de winnaar van de Challenge terre in 2016 (de prijs voor de snelste man op zondag) en Tim Pearcey.

In de diverse MKI zien we Renaud Verreydt (in de voormalige auto van Fred Bouvy) en de Nederlander Kevin Abbring, nog zo’n ster uit het WK, die de wagen van Ben André bestuurt, onder handen genomen door DG Sport.

Dan komen we bij de andere merken, met vooraan Jean-Pierre Van de Wauwer en zijn Lancia Beta Monte-Carlo. De man uit Verviers is altijd goed in de Legend Boucles.

Nog een WK-ster: Stéphane Lefèbvre

Er zijn er die hopen op winterse omstandigheden en dan hebben we het onder meer over de kleine Citroën Visa 1000 Pistes, met onder meer de fabrieksrijder van Citroën in WRC, de jonge Fransman Stéphane Lefèbvre.

Of wat te denken van de Datsun Violet Gr.2 My Vintage van Bruno Thiry, vorig jaar knap vierde, alvorens de versnellingsbak het begaf.

Noteren we nog de Toyota Celica GT2000 Gr.2 van de Brit Chris Mellors, de mooie Fiat 131 Abarth van zijn landgenoot Siddall, de R5 Turbo van Paul Chieusse (met Andrée Hansen, de co van Munster van 2016) en de Peugeot 504 V6 van de Fransman François Lethier en Benoît Galand.

De outsiders

Toch hebben we nog niet alles gehad. Er zijn heel wat outsiders die maar al te graag een plek in de top 10 zouden willen bemachtigen: denken we aan de Porsche Groep 4 van de meervoudig kampioen in de paardensport, Félix-Marie Brasseur of Fred Bouvy. Er zijn verder nog de uittredende winnaar in Classic, Yves Deflandre, Guillaume Mondron en de Luxemburger Aly Kridel. Misschien moeten we ook rekening houden met de Ford Escort van Johnny Delhez, Geoffrey Leyon, Hubert Deferm en Julien Elleboudt, de Opel van Frank Jorissen (Manta 400), Romuald Thirion (Ascona), DTM-rijder Maxime Martin (Kadett)...

Of kennen we het potentieel van de BMW 2002 ti van Guino Kenis? Of dat van de Golf van Eric Cunin? En dan zijn er nog de Volvo van de familie Glaude en Luc Caprasse in zijn mooie Audi Quattro.

Thierry Neuville en François Duval voeren in Bastogne een schitterend deelnemersveld aan, dat meer dan de moeit waard is om naar de wouden in het zuiden van ons land af te zakken.

Bolides, handtekeningen, handelaars en animaties

De Legend Boucles @ Bastogne 2017 kondigen zich spectaculair en spannend aan. Op zaterdag 18 en zondag 19 februari is er de wedstrijd zelf, maar de feestelijkheden beginnen al een dag eerder. Op vrijdagavond stellen de organisatoren en de stad Bastogne alles in het werk om er een gezellig moment van te maken, in volledige samenwerking met de Association des Commerçants of de verenigde handelaars van de stad in de provincie Luxemburg…

“Vorig jaar maakten we het centrum van de stad ’s avonds verkeersvrij, maar we wisten niet echt goed waar we ons moesten aan verwachten. Alle wagens stonden opgesteld en het publiek kon dus rustig komen kijken”, aldus Pierre Delettre. “Zaterdag en zondag was het weer eerder winters, maar vrijdag hadden we wat geluk, wat maakte dat het een echte overrompeling werd. We realiseerden ons dat de Legend meer dan een rally is, meer dan een sportief evenement ook! Het is een evenement in zijn geheel en dat willen we in 2017 eens te meer in de verf zetten.”

Het feest op vrijdagavond start om 18u00 met de traditionele handtekeningensessie op de Place Mc Auliffe en dat in het gezelschap van onder meer Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul, toch wel dé vedetten van deze editie. “Iedere deelnemer wordt verzocht om de wagen naar het centrum te rijden, het centrum dat verkeersvrij zal zijn”, gaat Pierre Delettre verder. “We gaan dus nog meer wagens hebben dan vorig jaar!”

Bovendien zullen alle winkels ’s avonds tot 22u00 open blijven. De hele familie is dus welkom om mee van de sfeer te genieten. “Laten we eerlijk zijn, niemand had dat succes vorig jaar verwacht”, vertelt ook Alain Gaussin, Voorzitter van de Association des Commerçants van Bastogne. “Uiteraard deelt de lokale horeca in het succes, maar ook de handelaars hebben er hun voordeel uit gehaald. Zowel de mensen met een handelszaak op de Place Général Mc Auliffe, als die aan de kerk en de mensen in de rue du Sablon doen nu mee en blijven tot tien uur ’s avonds open. Dat betekent dat we eens te meer rekenen op de families om naar Bastogne af te zakken. De mannen en jongens kunnen de rallyrijders om een handtekening vragen, de dames en meisjes kunnen gaan shoppen. Ook zijn er voldoende gelegenheden om samen lekker te eten, dus zijn we er zeker van dat de mensen laat zullen blijven. De parkings zullen allemaal gratis zijn, waardoor je niet te ver moet wandelen.”

En dat is niet alles! Om alles nog wat leuker te maken, hebben de partners van de Legend Boucles @ Bastogne 2017 besloten om er nog een schepje bovenop te doen. J’Joy zal zijn concept ‘Flower Power’… in de bloemetjes zetten door alle kinderen een bloemenkrans te geven. InBev is er met zijn nieuwe Jupiler 00, helemaal in de lijn van de ‘Tournée Minérale’, de veelbesproken alcoholvrije actie tijdens deze februarimaand. De RTBF zal fotoshoots houden, in een bus en last but not least is er het muzikale feest met twee Bandas, waaronder de ‘Choffleux d’Buses’ de La Roche, die hun ding doen van 18u30 tot 21h30, terwijl er nog een tweede groep volgt. Het wordt leuk op de Place Mc Auliffe!

Net als vorig jaar doet Bastogne meer dan een duit in het zakje om van de, neen, haar Legend Boucles, een echt feest te maken, samen met de handelaars, die hun winkels versieren volgens het thema van de rally. Trouwens, er is opnieuw een wedstrijd die de meest originele winkelvitrines zal belonen.

“De teams krijgen een schitterende rally voorgeschoteld, met een wedstrijd die twee dagen lang de prachtigste plekjes van ons land aandoet. De stad Bastogne en de hele regio geloven in het verhaal”, aldus Pierre Delettre. “De bal lag dus in ons kamp, om een inspanning te leveren die maakt dat de stad en de omgeving mee in het succes delen. Het zal druk worden in Bastogne op vrijdagavond, waarbij de rally ook een echte meute op de been zal brengen. Februari is, zeker na Valentijn eerder een kalme maand en dat brengt daar verandering in. Het is onze manier om de mensen te bedanken die deze Legend Boucles mede mogelijk maken. Onze beide categorieën ‘Legend’ en ‘Classic’ zullen ieder een winnaar kennen, na de proeven op zaterdag en zondag, maar eigenlijk is iedere betrokkene bij dit evenement een winnaar en dat is iets wat wij als organisatie belangrijk vinden. Dat is een win-win situatie waar wij 100% achter staan! Op naar de wedstrijd…”

Een scherprechter van bijna 40 kilometer op onverhard!

Terwijl het maximumquota voor de wagens bijna bereikt is en de inschrijvingen binnenkort al worden afgesloten, hebben de gelukkige organisatoren van de Legend Boucles de laatste toelatingen gekregen voor een opnieuw weergaloos parcours.

Zoals vorig jaar zal de etappe op zondag bijna volledig op onverhard en in de bossen betwist worden, met nog meer kilometers dan in 2016, onder meer dankzij een geheime RT van 37,5 kilometer!

“Thierry Neuville zal geen aanpassingsproblemen hebben”, glimlacht Pierre Delettre. “De etappe in kwestie wordt een echte scherprechter, de langste in België en volledig in lijn, zonder plaatselijke ronden. De deelnemers in Legend worden echt verwend tijdens deze editie die duidelijk een grand cru aan het worden is. We onthullen de namen van de bezochte gemeentes van de marathon op onverhard uiteraard niet, maar ik kan u garanderen dat het een monument wordt dat de corijders zich nog lang zullen herinneren.”

Een geheim bewaren is niet altijd makkelijk en zeker niet als het om onze helden van de voorbije Rally van Monte-Carlo gaat! Na drie jaar afwezigheid zijn Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul weer van de partij in de Legend Boucles 2017, van 17 tot 19 februari in Bastogne.

Dankzij de medewerking van Hyundai Motorsport, zal onze ambassadeur in WRC met een Porsche 911 Gr.4 uit de stal van BMA in Bastogne aan de start staan.

“Het gaat om de Carrera RS 3.0 uit 1973, de wagen waarmee ik vorig jaar gewonnen heb”, aldus Bernard Munster die ondertussen de zaken prima voorbereidt. Zo staat er onder meer een testsessie op het programma voor de WRC-rijder, om alvast te wennen aan de achterwielaangedreven Porsche 911, die uiteraard het nummer 5 zal dragen. De wagen zal om het ‘af’ te maken ook de oranje en blauwe look van de i20 WRC krijgen waardoor de fans zich niet kunnen vergissen!

“Naast Hyundai en Bernard Munster, die alles gedaan hebben om dit project tot een goed einde te brengen, wil ik ook de sponsors bedanken die deze opdracht ondersteund hebben, te weten Alcomel, Bodart et Gonay naast ook Domestia”, weet Pierre Delettre, die uiteraard in de wolken is met dit nieuws, dat zijn evenement uiteraard nog meer aandacht zal opleveren.

“Het is zeer fijn om weer in de Boucles te starten, want het is een proef die mijn ouders 41 jaar geleden ontdekt hebben en die ons altijd is bijgebleven”, aldus Nicolas Gilsoul. “Mijn vader wilde absoluut Stig Blomqvist zien. Zonder de Zweed stond ik nu niet waar ik sta.”

Thierry Neuville is echt opgewonden over het feit dat hij met een GT op asfalt en onverhard voor het spektakel zal kunnen zorgen, mogelijk ook in de sneeuw. De achterwielaangedreven wagen spreekt hem enorm aan: “Het is echt een goed project en het zal een gelegenheid zijn om voor onze fans te rijden zonder enige druk. We willen ons amuseren en mee voor het spektakel zorgen en dat met een mythische auto. Opgepast, dat wil niet zeggen dat we niet willen winnen.”

De eerste grote winnaars van de Legend Boucles 2017 zijn al bekend: het zijn de tienduizenden toeschouwers langs de wegen van de rally!

De paardenfluisteraar…

Hij heeft niets van een professionele rijder, maar hij maakt deel uit van de geschiedenis van de Boucles de Spa die Legend Boucles @ Bastogne werden. De man uit Verviers, Félix-Marie Brasseur, is er bijna 65 en maakt zich klaar voor een allerlaatste deelname en dat met een Porsche 911.

“Voor mij staat autosport gelijk aan de Boucles”, legt de man uit die vooral bekend is in de wereld van de paardensport. “Ik herinner me enkele schitterende feestjes met Alphonse Delettre en Stig Blomqvist! Ik ben een trouwe vriend en daarom heb ik in het kader van mijn vriendschap met de familie Delettre altijd getracht aan de start te verschijnen. Het is en blijft één van de mooiste wedstrijden van de wereld, alle grote namen zijn er aan de start verschenen en tegen hen op dezelfde wegen kunnen racen, is magisch.”

Zijn debuut in de Boucles maakte Félix-Marie Brasseur met een… “We keren terug naar 1979 en ik reed met een Skoda die goed was voor… 32 paarden! De hele proef werd verreden in de sneeuw en destijds kostte die deelname me 30.000 Belgische franken. Het is en blijft een geweldige herinnering. In ’82 reed ik met een Escort, werd achttiende algemeen en won Groep 2. Ik herinner me ook ’83, met de Groep B-wagens, toen we al in Bastenaken langskwamen. Ik reed weer met een Escort en werd zevende, achter ene… Juha Kankkunen, die de show verzorgde met zijn Opel Manta. Dat waren tijden!”

Voor wie niet goed thuis is in de paardensport, weet dat Félix-Marie Brasseur over een enorm palmares beschikt. Hij won drie gouden medailles in het WK vierspan, twee individuele wereldtitels en één per ploeg. Verder behaalde hij driemaal brons, tweemaal zilver en hij kaapte ook tweemaal de wereldbeker weg. Hij brak alles wat een ruiter kan breken, zeker tijdens jumpings met jonge paarden en hij ontving een medaille in de kroonorde. Vandaag is hij de bondscoach van de Franse vierspan en zo behoort hij nog altijd tot de wereldtop.

“Zaterdag 18 februari zal ik dus een laatste maal in de Legend Boucles van start gaan”, vertelt Félix-Marie Brasseur. “Een week later word ik 65 en dat is een redelijke leeftijd om de helm aan de haak te hangen. Mijn functie als bondscoach in Frankrijk neemt veel tijd in beslag en ik geef de rallyvlam door aan mijn zonen Jehan-Félix en Pierre-Manuel, die laatste is trouwens ook een wereldkampioen vierspan. Om goed te rijden in de proef van Pierre Delettre, met het geheime parcours, heb je eigenlijk kilometers nodig. Ik rij maar eenmaal per jaar en dus ontbreekt het me daaraan. Maar dat wil niet zeggen dat ik ga slenteren tijdens de Legend Boucles @ Bastogne 2017, die erg mooi oogt…”

Félix-Marie doet het met zijn zoon Jehan-Félix en dat met een Porsche 911 uit de ateliers van Gérard de Ville de Goyet. “Gérard is een expert van de 911 en behoort tot de besten in zijn vak. Hij bereidt de wagens honderd procent voor en heeft een oplossing voor elk probleem. Ik denk dat een plek in de top 15 moet kunnen. Ik won in mijn afscheidsjaar in de paardensport, in 2015, nog de laatste proef van het EK en ik wil ook in de rallysport in schoonheid eindigen.”

Félix-Marie Brasseur doet het dus graag met paardenkracht. Het is een zeer warme figuur, die niet de gewoonte heeft de dingen half te doen of theater te spelen. Wat de uitdaging ook is, hij neemt ze aan. Het publiek van de Legend Boucles @ Bastogne 2017 kan hem in februari nog eenmaal bewonderen.

Laatste Nieuws

Prev Next